Home | Pacific Salmon & Steelhead | Russia (East) | Kamchatka | The Pacific salmon & steelhead rivers of Kamchatka Peninsula, Russia

The Pacific salmon & steelhead rivers of Kamchatka Peninsula, Russia

Kamchatka Peninsula

Petropavlovsk-Kamchatsky Krutogorova Voyampolka Napana Snatolveyem Kvachina Utkholok Kikhchik Kekhta Kol Kolpakova Oblukovina Saichek Sopochnaya Zhupanova Opala Ozernaya Kurile Lake Kamchatka Klyuchi Esso Golygina Bystraya Asacha Mutnaya Plotnikova Pymta Avacha Kitilgina Icha Tigil Sedanka Rassoshina Uka Utka

Hover mouse over the rivers, lakes or towns to see their names. Click on them for more information and detailed maps.
 • email Email to a friend
 • print Print version

Salmon & Steelhead Rivers
  Rivers Show on Map
 • Asacha River
 • Avacha River
 • Bystraya River
 • Golygina River
 • Icha River
 • Kamchatka River
 • Kekhta River
 • Kikhchik River
 • Kitilgina River
 • Kol River
 • Kolpakova River
 • Krutogorova River
 • Kurile Lake
 • Kvachina River
 • Mutnaya River
 • Napana River
 • Oblukovina River
 • Opala River
 • Ozernaya River
 • Plotnikova River
 • Pymta River
 • Rassoshina River
 • Sedanka River
 • Saichek River
 • Snatolveyem River
 • Sopochnaya River
 • Tigil River
 • Uka River
 • Utka River
 • Utkholok River
 • Voyampolka River
 • Zhupanova River