Hover over any river or stillwater to view name

Kamchatka Peninsula
Petropavlovsk-Kamchatsky Krutogorova Voyampolka Napana Snatolveyem Kvachina Utkholok Kikhchik Kekhta Kol Kolpakova Oblukovina Saichek Sopochnaya Zhupanova Opala Ozernaya Kurile Lake Kamchatka Klyuchi Esso Golygina Bystraya Asacha Mutnaya Plotnikova Pymta Avacha Kitilgina Icha Tigil Sedanka Rassoshina Uka Utka

The Pacific Salmon & Steelhead Rivers of Kamchatka Peninsula, Russia

 1. Asacha River
 2. Avacha River
 3. Bystraya River
 4. Golygina River
 5. Icha River
 6. Kamchatka River
 7. Kekhta River
 8. Kikhchik River
 9. Kitilgina River
 10. Kol River
 11. Kolpakova River
 12. Krutogorova River
 13. Kurile Lake
 14. Kvachina River
 15. Mutnaya River
 16. Napana River
 17. Oblukovina River
 18. Opala River
 19. Ozernaya River
 20. Plotnikova River
 21. Pymta River
 22. Rassoshina River
 23. Sedanka River
 24. Saichek River
 25. Snatolveyem River
 26. Sopochnaya River
 27. Tigil River
 28. Uka River
 29. Utka River
 30. Utkholok River
 31. Voyampolka River
 32. Zhupanova River